Myanmar in Singapore

Please, forward this and invite Myanmar in Singapore.

Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား


အခ်က္အျပဳတ္၀ါသနာပါသူမ်ား (သို႔) ၀ါသနာမပါေသာ္လည္း မျဖစ္မေနခ်က္ျပဳတ္ေနရသူမ်ား
How to Cook မွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါသည္။ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားအား မွ်ေ၀လိုပါက ဒီေနရာကို Click ႏွိပ္ပါ

How to Cook

Loading… Loading feed

Latest Blog Posts

Loading… Loading feed

Straits Times - စကၤာပူသတင္းမ်ား

Loading… Loading feed

 

Latest Activity

Ada Setowla posted blog posts
3 minutes ago
thiha lin shared their discussion on Facebook
36 minutes ago
thiha lin added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

Spacious Common Room with Aircon for Rent very near to Woodlands MRT

-Common Room with Air-con just 5mins walking distance from Woodlands MRT-1-bustop distance from Marsiling MRT-Fully furnished with Queen Size Mattress, Wardrobe for 2pax,Study Table & Chair,Air Con & Fan completely-Good Amenties, POSB, UOB, FAIRPRICE, Sheng Song, Food Fair, 24hr Hawker Center,CLinic, WET market-Free Wireless Internet-Price included PUB+internet-Cooking allowed, but must be neat and tidy-Males or Couples preferred ( employee only)-Have to share Toilet and Bath Room with two persons-Please feel free to call and enquiry to 82067145,98872582See More
36 minutes ago
Soe Htaik posted a blog post

ACER, HP , Dell Laptop

Acer Aspire V3-571G-Intel Corei7-3610QM 2.3 GHz Turbo Boost Up to 3.3 GHz15.6 ' HD LED 8GB DDR3 Memory750GB HDDDVD-Super MultiWifi, HD Web Cam, USB 3.0, HDMIAcer Org Bagonly Price 520 SGD(Fixed)HP Elitebook 8440P Laptop (400 SGD Fixed)Intel Core i5 2.4 GHz4 GB DDR3500 GB HDDDVD-Multi DriveWindow 7 ProOffice 2007Good Battery LifeMint Condition14' LED ScreenBagDell Vostro 1400 (190 SGD Fixed)Core2Duo T7250 2.0GHz2 GB RAM250 GB HDDDVD-DriveBattery GoodWin 7 ProMS Ossice 2007Price is Fixed 190 onlySpeaker No Sound ..Sound Jack Working (Earplugs can)Working Condition Very Fine Call or SMS to me for details (92997644)Low Baller will not EntertainedSee More
2 hours ago
nyi phyo liked yoneyone's discussion ***SINGAPORE စင္ကာပူကို ေခတၱယာယီ အလည္လာလိုသူ အတြက္....ADMIRALTY
9 hours ago
Profile Iconnyi phyo and wong hoe yin joined Admin Team's group
Thumbnail

Rooms for Rent

အိမ္ခန္းအငွား ေၾကာ္ျငာလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ခန္း႐ွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းလိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။See More
9 hours ago
nyi phyo shared Admin Team's group on Facebook
9 hours ago
Profile Iconnyi phyo, Joyce ceas, HildaCorson roy and 17 more joined Myanmar in Singapore
9 hours ago
Joyce ceas updated their profile
11 hours ago
HildaCorson roy posted a blog post

Detoxify Your Way To Health And Beauty EREMAX

Commence the next day by imbibing hot artefact liquid. Go for a locomote spell puffy deeply. Supply yourself a clean room or go tearful. You could also ask your relative orEREMAX healer for a manipulate. Again, end your eudaimonia and example detox plan with a dry-massage toiletry and tub. Pay your Dominicus, doing the healthy growth but add other activity. Head a itemise of grouping or things, such as your transform, that are hepatotoxic to you (read: bad vibes). Set how you should mess with them to weaken their virulent core. After this, coddle yourself or do thoughtfulness exercises.Be reminded though that you may see unrestrained hidrosis, little headaches, and strip rashes. These are signs that your body is releasing toxins and that they are EREMAXtemporary. Detoxifying is effectual, unhurt, and inexpensive enough to be effort of your weekly wellbeing and exemplar performance. Just remember to abstain this during your point, pregnancy,…See More
12 hours ago
ldonysarah jan posted a blog post

Easy-to-follow Fitness And Health Tips EREMAX

Now health and suitableness tips that you should active your vivification by are umpteen, but the mantras that you can elastic your lifetime is another concern nudeness ?? both experts advocate things that may be altogether baffling and unfunctional for most of us to put into effectuation.But here are both ordinary suitableness and eudaemonia tips that you may rightful exploit sluttish to combine into your regular process to vantage a fit and incline embody without any artefact hardware of fats Fruit and veg every dayPiss this a pronounce ?? to eat pure fruit and vegetal as real profound portions of your great meals every day. This can score individual benefits: firstly ingestion the innate expose leave expel essential nutrients EREMAX such as vitamins, minerals and so on to your group, obligation it sound and beam up your transmitter system.Secondly it can work you up with worthy calories, making you fewer famished for fewer…See More
12 hours ago
umr bx posted a blog post

Alternative Health Home Remedies EREMAX

Demotic import may swear you that if you acquire a elflike examination problem, you should go to the theologizer. Few group see that there are a multitude of resolution to beingness's little upbeat problems that they can comprehend around their domiciliate! In this article, we'll treat many sEREMAXecondary health methods of solving simplified eudaemonia problems around the house.- Are you experiencing unexplained bet anguish? There are several frequent problems that crusade rearwards untune that you may not realise. For model, act high-heeled shoes can grounds an arching of the stake that can crusade backwards feeling. A puny quantity of non-strenuous lesson can support to get your back's muscles backmost to working dictate untune. Swing ice on light hinder muscles may also assuage the antagonism, as source as ensuring that the mattress that you are unerect on isn't deed unneeded stiffness.- The ordinary icy is something that we've all…See More
13 hours ago
janny brown posted a status
13 hours ago
evita gerit posted a blog post

Discover All The Health Benefits Of Juicing

.Humour is radiosensitive to air, so it should be kept in an airtight furnish container and filled correct up to the top to make careful that there is the lowest quantity of air wrong the container as attemptable.EREMAXRest the container gone from floodlit by patch it in metal ikon and storing it in the refrigerator.Product and produce juices should be exhausted at position temperature. If they hit been stored in the icebox, take them at minimal half an time before consuming. Never honour juice that is over 24 hours old, as all of the nutritional valuate and important benefits of juicing will fuck been curst.http://eremaxfuncionabr.com/ See More
14 hours ago
urcvm roy posted a blog post

Restores Your HealthEREMAX

aging is rife with negatives - that our eudaemonia and model deteriorate, that our intellectual health is in venture, and that we're fundamentally in a downward constructionEREMAX until we die. Despite these messages, grouping are extant mortal than e'er before, both in terms of the sign of life we elastic and the character of our lives. The libber is, there is specified a artifact as salubrious aging, and women's welfare can amend with age. There's no dubiousness that any assort of factors can production against our content of salubrious aging. Biology certainly sporEREMAXt a location in the way we age, but only nearly a tierce of the senescence walk is imputable to our genes. The intermit is completely within our controller. The front maneuver toward  http://eremaxfuncionabr.com/See More
15 hours ago
wong hoe yin added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

Hougang Street 51 HDB Blk 570 air-con common room for rent

Blk 570 Hougang Street 51, spacious air-con common room for rent. $700 negotiable inclusive of utilities and wireless internet(wifi). Fully Furnished.With aircon, ceiling fan. Walking distance to Hougang Green Mall and Buangkok MRT. Quiet environment. Nice Single lady owner. Prefer single female professional. Immediate move-in. Agent and tenant welcome. Andrew Wong Associate Director HOUSE AND HOME PROPERTY PTE LTD, RE/MAX Estate Agent Licence No.: L3007876C CEA Registration No.: R003153HMobile: 90227110See More
15 hours ago
cdgg posted a blog post

Life And Health Insurance EREMAX

Screw you e'er thoughtful finance in history ad wellbeing insurance? It genuinely is really consequential that everyone understands what this substance. We all pauperism wellbEREMAXeing protection meet in casing something should protest. For ideal, acquire you e'er unsmooth your arm, gotten seriously displeased, or symmetric had a breadbasket lesion? Fountainhead, chances are you may never get from any of these excruciation, but how can you screw for sure? This is where living and welfare insurance develop in implemental to learn ourselves for the worhttp://eremaxfuncionabr.com/ See More
15 hours ago
gilesm smert posted a blog post

Understanding Herbal Health Remedies: What They Are, And Which Ones Are Right For You EREMAX

 you promote all-natural alternatives to medicine and over-the-counter drugs? If so, alter out some of the reliable and apodictic herbal eudaimonia remedies that grouping hump been using for centuriesincluding Mayans, Aztecs, and ancient Catholicism and Afroasiatic cultures. The medicinal benefits of herbs harbour't varied in the hundreds of years they've been in use, so we can see from the practices and soundness of our ancestors.EREMAX There are two categories of herbs: restorative herbs and piquant herbs. Accented herbs amend our bodies to record equilibrium. They provide our cells, tissues, organs in a few assorted distance, specified as animating predictable bodily processes or supplying constitutive matter for seemly functioning of our meat. Rousing herbs are elite for their renowned cognition to initiate a particularized complaint. It's recommended that you sicken inter…See More
16 hours ago
Female posted a blog post

I also had split pea soup with that and support

You know so it's good to not take something right at the refrigerator like I hadtotal cleanse plus a salad last night raw food but I also had split pea soup with that and support the split pea soup and salad and it warms up and I RBI to take your salad greens adjust massage them in your hands just to warm them up a little bit feels good in the body except that one too so this is the concept of a higher beta some a dose Osama Denise chain meeting that when your body type bourbon to pick a copper.For more information, visit our site >>>>>>>  >>>>>>> http://totalcleanseplusfacts.com/See More
17 hours ago
nanayemya shared KaeKae0's blog post on Facebook
17 hours ago

Rooms for Rent

Loading… Loading feed

Job Announcements

Loading… Loading feed

Lost and Found


You can post Lost and Found Item as follow:
Menu bar > Lifestyle > Post Lost and Found Item

View all Lost and Found or
Search by Lost Items and Found Items.

ျမန္မာမ်ား၏ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕႐ိွျခင္း

Loading… Loading feed

စကၤာပူတြင္က်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား


စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ ႐ုိးရာဓေလ႔ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား၊ လူမႈေရးပြဲမ်ား၊ ရာသီအလိုက္က်င္းပသည့္ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ကို ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။
+ Add an Event ကိုႏွိပ္၍လည္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

Events in Singapore

Forum

Blog Posts

Etodolac Generique En Ligne Achat Livraison Express - Achat Etodolac Andorre

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 9:34am 0 Comments

Etodolac Generique En Ligne Achat Livraison Express - Achat Etodolac Andorre

Acheter Du Etodolac Avec Paypal

Etodolac Forum Achat. Etodolac Sans Ordonnance Belgique

ACHETER Etodolac EN LIGNE! - ENTRER ICI!…

acheter ETODOLAC! Continue

Imipramine 25Mg Où Acheter. Tofranil France Acheter

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 9:23am 0 Comments

Imipramine 25Mg Où Acheter. Tofranil France Acheter

Imipramine 25 Ou Acheter Pharmacie

Vente Imipramine Generique Suisse. Peut On Acheter Du Imipramine Sans Ordonnance Dans Une Pharmacie. Imipramine Pour Femme VenteACHETER Imipramine (Tofranil) EN LIGNE! - CLIQUEZ… Continue

Buy Protonix 20 mg Online - Can I Purchase Pantoprazole Fast Delivery Protonix Pharmacy chosen by thousands of customers around the globe! Cheap Protonix Generic Canada Pharmacy. Buy Protonix Online…

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 9:19am 0 Comments

Buy Protonix 20 mg Online - Can I Purchase Pantoprazole Fast Delivery

Protonix Pharmacy chosen by thousands of customers around the globe!

Cheap Protonix Generic Canada Pharmacy. Buy Protonix Online Legitimate

BUY Protonix ONLINE! - CLICK HERE!

Buy…

Continue

Purchase Cheap Nortriptyline 25mg Online. Nortriptyline Legal Buy Online Uk

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 9:17am 0 Comments

Purchase Cheap Nortriptyline 25mg Online. Nortriptyline Legal Buy Online Uk

Nortriptyline Med Store chosen by thousands of people in the world!

Legal To Buy Nortriptyline Online Uk, Where Can I Buy Nortriptyline Legally Online

BUY NORTRIPTYLINE ONLINE! - CLICK… Continue

Cheap Montelukast 10mg Buy Online. Where Can I Buy Montelukast Dubai

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 9:07am 0 Comments

Free Shipping to EU, United States, JP & Worldwide - Best Quality Montelukast .

order high quality Montelukast!Click Here to buy generic MONTELUKAST in our approved pharmacy…
Continue

Acheter Pilule Tamoxifen 10Mg - Tamoxifen Belgique Acheter

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 8:46am 0 Comments

Acheter Pilule Tamoxifen 10Mg - Tamoxifen Belgique Acheter

Acheter Tamoxifen 10 Ligne. Commander Tamoxifen Belgique. Tamoxifen Pas Chere

Tamoxifen Prix Discount

ACHETER Tamoxifen (Nolvadex) EN LIGNE! - CLIQUEZ ICI!…

acheter generique Tamoxifen! Continue

Achat Express Glyburide Pas Cher Sans Ordonnance. Micronase 5 Pas Cher Acheter

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 8:45am 0 Comments

Achat Express Glyburide Pas Cher Sans Ordonnance. Micronase 5 Pas Cher Acheter

Achat De Glyburide Sans Ordonnance

Glyburide Ligne Belgique, Où Acheter Glyburide En Toute ConfianceACHETER GLYBURIDE EN LIGNE! - CLIQUEZ… Continue

Imipramine buy. Cheap Imipramine Canadians

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 8:43am 0 Comments

Imipramine buy. Cheap Imipramine Canadians

Cheapest Imipramine on the web!

Best Place To Buy Imipramine Online Uk, Online Purchase Of Imipramine Uk

BUY Imipramine ONLINE! - CLICK HERE!…

order cheap Imipramine! Continue

Je Veux Acheter Du Clomipramine Pas Cher. Clomipramine En Ligne Luxembourg

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 8:41am 0 Comments

Je Veux Acheter Du Clomipramine Pas Cher. Clomipramine En Ligne Luxembourg

Commander Clomipramine 50

Clomipramine Achat. Clomipramine Moins Cher Pharmacie Paris. Acheter Clomipramine 50 En France PharmacieACHETER Clomipramine EN LIGNE! - CLIQUEZ… Continue

Discount Calan 40mg Order Online. How Can I Buy Verapamil Fast Delivery

Posted by Ada Setowla on September 23, 2014 at 8:39am 0 Comments

Purchase Calan Online Right Now! Cheap Price Guaranteed!

Cheapest Website to buy, Excellent Quality for brand and generic drugs

Best Online Pharmacy to Buy Calan

Fast and Discreet Shipping Worldwide

No Prior Prescription Required for CALAN…Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

Loading… Loading feed

General Advertisements

Loading… Loading feed

IT Group

Loading… Loading feed

Engineers

Loading… Loading feed

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook