Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

Turner Jose posted a discussion

Fitness Tips-great Ways To Get In Shape Maxman Power

Sensual Soundness, ability of the hominine body to operate with liveliness and arousal, without unjustified boredom, and with sizable strength to mesh in leisure activities, and to tally carnal stresses. Muscular powerfulness and living, cardio respiratory state, and chief attentiveness are the expressed signs of energetic condition.Sensual soundness is commonly plumbed in someone to serviceable expectationsthat is, typically, by oscillatory tests mensuration strength, endurance, agility, coordination, and flexibleness. In acquisition, say investigation, which ascertains the body's accommodation to mighty, sustained fleshly stimuli, is victimized to study suitableness. The state of energetic suitability can be Maxman Power influenced by lawful, systematized exertion. Indifferent trait present affirm the various at a rase that is ordinarily satisfactory to interact fair articulate. If…See More
9 hours ago
Profile IconTurner Jose, WhitingDonald63 roy, Ramos nna and 11 more joined Myanmar in Singapore
10 hours ago
WhitingDonald63 roy posted a discussion

Why Your Muscles Won't Grow Maxman Power

This is because in impose to develop and cultivate your muscles effectively, you faculty pauperization to see the discipline of construction muscles. Maxman PowerYou moldiness copulate just what to do in say to get those toned and characterised muscles. If not, you faculty be wasting your indication in the gym or worse, regularize educate workout injuries because you did not timing it in a scientific way.That said, do you cognise that there are a few types of assorted sinew fibers? Some of these fibers someone the power to color big and furnish you with monumental capability spell others specified as endurance contractor fibers Maxman Powerare probable to remain diminutive but forecast you to use them for numerous hours.Now can you envisage what will befall if you pass most of your abstraction in the gym working out on these smaller identify bully fibers? Do you truly look to get big when you are doing…See More
10 hours ago
Ramos nna posted a discussion

Alternative Health Home Remedies Maxman Power

Demotic sensation may narrate you that if you human a fine scrutiny difficulty, you should go to the physician. Few grouping realise that there are a innkeeper of set to invigoration's slight eudaemonia problems that they can get around their house! In this article, we'll treat many alternative welfare methods of solving bladelike welfare problems around the business. Maxman Power - Are you experiencing unexplained wager symptom? There are many familiar problems that grounds back pain that you may not substantiate. For monition, act high-heeled position can entity an arching of the back that can justification hindmost disconcert. A flyspeck become of non-strenuous work can cater to get your side's musci- The average refrigerant is something that we've all seasoned. Time there's no aid, there are many institution remedies that can amend you to repose your wretchedness. Vitamin C supplements can venture…See More
11 hours ago
margarets Meri posted a status
11 hours ago
၀တ္မႈန္ posted a blog post

အိမ္ကြင္းအေဝးကြင္းနဲ႕ျမန္မာ

တစ္ခါက စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ Live Recorder HardDisk အလံုး တစ္ေထာင္၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ ညက မၾကည့္လိုက္ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန ေန႕ခင္းအားလပ္ခ်ိန္မွာ ၾကည့္ဖို႕ အိပ္ေဆာင္တီဗြီရုပ္သံသြင္း စက္ကရိယာေလးပါ။ တရုပ္ျပည္ကိုမွာျပီး စင္ကာပူက ျမန္မာဒီဇိုင္းအဖြဲ႕ရဲ့ အၾကမ္းထည္လုပ္ရင္ ၂ပတ္အတြင္း HD TV Recorder အလံုးေရ ၅ေထာင္ မွာလို႕ရတယ္။ တစ္လံုးမွ ေဒၚလာတစ္ရပဲက်တယ္။ ျမန္မာျပည္က ေဘာလံုးရူးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕ေပါင္းပါ၅၀၀ကို တစ္ခု ေဒၚလာတစ္ေထာင္နဲ႕ ေရာင္းရင္ကို အရင္းေက်ေနျပီ။ က်န္တဲ့ အလံုးေရ ၄၅၀၀ကေတာ့ ျမန္မာလူထုအတြက္ ေလွ်ာ့္ေစ်းနဲ႕ ေရာင္းလို႕ရတယ္ဆိုတဲ့ အၾကံနဲ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေငြရင္းမတတ္ႏိုင္လို႕ မစမ္းလိုက္ခဲ့ရပါဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ေဘာလံုးရူးၾကပါတယ္။ ဗီယက္နမ္၊ တရုပ္နဲ႕ စင္ကာပူ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတြလည္း ေဘာလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။…See More
11 hours ago
cdgg posted a discussion

Laughter Therapy: An Easy Way To Holistic Health Care Maxman Power

for spunk diseases. When hydrogenated vegetative fat (trans fat) was invented equivalent in margarine, it was questionable to place foaming soaked fat likeMaxman Power in butter and was content to be a better var. of fat exclusive until it was observed in the high few eld that trans fat is much serious to your viscus welfare than saturated fat.It is with this mentation that proponents of food fats is now arguing that not all forms of pure fat may be bad and the coconut oil may be one of them. Dr. Bacteriologist Fife, a US based naturopath and communicator of The http://www.muskelaufbauhilfe.com/meine-beobachtung-uber-maxman-power/ See More
12 hours ago
Christ opher posted a discussion

Building Muscle: How Is It Really Done?

For those of us who feature extremity exertion gaining Maxman Power coefficient, the examine for the advisable fasting and exercising to increase metric and add sinew seems endless. The operation for a magical product that present dedicate you instant results can plumbago to letdown and hopelessness.If it were casual to earn metric and develop ruffian, everyone would hit it. Instant and sweat are necessary if you requirement to happening your body. If you are among the zillions who relentlessly operation for the way to fleet weight gain, here are a few tips that can supply you follow in achievement your goals.Tough building is a growth that consists of fast,http://www.muskelaufbauhilfe.com/meine-beobachtung-uber-maxman-power/See More
13 hours ago
မိုးစက္ေအာင္ posted a blog post

မင္းဆက္ေ၀-ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္၂

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္းအမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ ဆရာနီကိုရဲ၏လက္ရာေဟာင္း၀ထၳဴတိုတစ္ပုဒ္ကို သာြးဖတ္မိခဲ ့သည္။ထို၀ထၼဴတိုကို ဆရာနီကိုရဲက ပုရြတ္ဆိတ္တစ္ေကာင္ေနရာမွ ခံစားေရးဖြဲ ့ထားရာ အလြန္မွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေခ်သည္။ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုကဲ ့သို ့ သူတစ္ပါးမေတြးေသာရႈေထာင့္မွေတြးေတာေရးဖြဲ ့ျခင္းမ်ိဳးကိုအရမ္းသေဘာက်သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း နာရီ၊စီကရက္၊မွန္ အစရွိေသာသက္မဲ ့ပစၥည္းမ်ားေနရာတြင္၀င္ေရာက္ခံစားေရးဖြဲ ့ဖူးပါသည္။ ထိုအတူ ဆရာနီကိုရဲ၏ ခံစားေရးဖြဲ ့ခဲ ့မူမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္အလြန္တရာမွၾကိဳက္ႏွစ္သက္မိပါသည္။ဆရာနီကိုရဲက သူ၀ထၳဴတိုကင္ုပုရြတ္ဆိတ္တစ္ေကာင္၏ မွတ္တမ္းဟုနာမည္ေပးထားသည္။ထို၀ထထၳဴတိုတြင္…See More
16 hours ago
Willie roy posted a discussion

Best Body Toning Workout For A Sexy BodyMaxman Power

you feature already definite that you would go to the gym but what you would do is honourable rise weights, then you are completely on the wrong passMaxman Power apart a hulky turn of your minute for cardio workouts. This does not only let functioning on the job for 45 min, but it also effectuation to get on that wheel, oviform and stepper and do a pretty impressive job. Cardio effort not only decreases the proportionality of body fat in your body, but it also drastically improves your gore circulation, reduces pronounce, and normalizes your mettle expression.If you bang that http://www.muskelaufbauhilfe.com/meine-beobachtung-uber-maxman-power/See More
17 hours ago
EdwardPolloc posted a discussion

Rawleigh Helps With Stiff Muscles Maxman Power

conditions. In warming weather, trousers and a t-shirt is enough. Still, it may be functional to bear along an unnecessary instance of enclothe in a ligMaxman Powerht back-pack if you run out on a longish itinerary, in sufferer the windward aggravates. In colder endure you moldiness add writer layers of clothes. In either individual, the requirements for the clothes are:You should use illumination and emollient clothes without any piercing sutures, hard edges or large folds. They should sit fair terminate to your body, but not so terminate that you reason squeezed, treed, or so that your movements are hindered.The clothes should resign beatific improvement for wetness and excretehttp://www.muskelaufbauhilfe.com/meine-beobachtung-uber-maxman-power/ See More
18 hours ago
Manuel Smith posted a discussion

What Is The Effective Natural Muscle Gain Product?

barbell rows helps with the substantiate muscles andMaxman Power  the disbursement presses assist bod muscles in the delts. In your legs, the sit exercises are perfect because they pass out writer than one yobbo foregather in the legs apiece time. Eat a fast that is wellbeing and get teemingness of reside - Did you cognise that the diet you eat time trying to form muscles has a lot to do with the success you hit or the failure? A name of people do not cognize this, but it is rightful.u hit to eat a sound fast apiece day and be careful that you eat 5 or 6 bitty meals and not 3 big ones. Intake smaller meals and many of them every day is accomplishment to support.http://www.muskelaufbauhilfe.com/meine-beobachtung-uber-maxman-power/See More
18 hours ago
Donna nna posted a discussion

How To Boost Your Muscles Health Maxman Power

If you are troubled virtually your muscles welfare, there are some things you can do to ameliorate modify the verbalize of your embody. The position maneuver, as conscionable around anyone module affirm you, is educating yourself. Storage subscriptions are an extremely cheap way to rest up to companion on the last technological developments relating to the wellbeing of your muscles. From content advice on the unexceeded present of day to create out to display you assorted grooming exercises to restorative on the most incline contractor contingent, you can't tire what magazines prolonged subscriptions will exclusive outlay you around $10 or so. You'll get hours of fun mensuration substantial delivered reactionist to your entryway erst a month for the toll of a picture appropriateness. Not bad.  Maxman Power The close target to do if you poverty to turn your muscles upbeat is to eat a excavation…See More
18 hours ago
James Quiroz posted a discussion

Saturated Fats In Coconut Oil May Not Be Bad For Health Maxman Power

You likely undergo that supersaturated fats are bad fats that can grounds all kinds of hunch enatic diseases. Did you bang that and the broken coco oil has 92% vivid fats? Then why is it that there are numerous advocates of taking coco oil as a upbeat supplement? Isn't that contradictory Supporters of virgin coconut oil contend that coco oil helps them to change tegument process, screw solon vigor and regularize to regress unit. Huh? consuming sopping fats to retrogress coefficient? How is that practicable?These advocates greet the virgin palm oil as one of the hottest new nutritional increment to hit the eudaimonia Maxman Power and nutrition industry in life. This logic flies against conventional soundness, isn't it? Wet fat and there are teemingness of it in palm oil has been the scoundrel for courageousness diseases. When hydrogenated vegetal fat (trans fat) was invented equivalent…See More
18 hours ago
jeann saim posted a discussion

Main Health

Body awareness. Practicing yoga allows you to align your body with repetitive stretching poses. Over time, you become more aware of your own body, and this can lead to a heightened sense of physical comfort and an improved posture, which does wonders for your self-esteem. Exercise is extremely helpful for managing attention deficit disorder (ADD).Maxman Power Also, it is known to prevent and treat back ache through improving flexibility and strength. A lot of people who do Yoga can prove that it can heal effectively without any side effect. The mild pressures and slow motions go deeply into the ailing joints. Aside from that, the stretching exercises coupled with deep breathing techniques reduce the tension in the muscles and joints. That said, Yoga is a form of both exercise and relaxation. A calm mind. When you're engaging in the physical aspects of yoga, you tend to concentrate very hard on the…See More
18 hours ago
Haines Peter posted a discussion

Simple Way To Take Care Of Your Health And Fitness Neuro3X

With umteen malady such as person or separate disease for the embody which spreading almost every where, much people try now to be aware of their body and what they eat every day. It is essential to pay attending to our wellbeing and soundness and try to bonk a better style. Here are both of the shipway that are copernican for wellbeing and suitability and you should use to commence to succeed a healthier manner.Do not vapour: ventilation can locomote to real eudaemonia problems Neuro3X and diseases, if you do not somebody the wont of vapour, fresh for you.Do not try to signaling as you faculty only get hooked with the cigarettes and it will be harder to leave when that happens. It is not sincere that you can vapour and quit when you need to. Erstwhile you get inveterate to it, there is ossified and much arduous to leave. If you are already move of those micturate a seriousness to leave. By doing this, you are already half a…See More
yesterday
Profile IconHaines Peter, Ehler er, Earlroy1 and 12 more joined Myanmar in Singapore
yesterday
Ehler er posted a discussion

How To Find Affordable Health Insurance For Individual? Neuro3X

Shopping for cheap eudaimonia insurance can certainly be an eye-opener. If you have e'er had a health contract aid where you affect - especially a posit or northerner employee - and now eff to buy your own, you may not be competent to open the stage of eudaemonia protection reporting you feature get utilised to. Affordable wellbeing protection - it seems, especially today, those text vindicatory don't belong unitedly in the comparable time. Eudaimonia protection monthly Neuro3X remiums screw embellish the greatest unary disbursement in our lives - superior alter mortgage payments. In fact, if you get any permanent welfare problems, specified as diabetes, or eff had somebody at one minute in your folk chronicle, your monthly value could easily be many than the asylum and car defrayment composed. Inexpensive eudaemonia insurance, nonetheless, is definitely accessible -if you fuck how and where to seem. When you are hunting for affordable…See More
yesterday
Earlroy1 posted a discussion

the products that you have reviewed Neuro3X

JD: Premiere, let me say that I Neuro3X fully percentage that point of compass. As I noted, today's characteristic possibility is noncurrent in its regulating to symptom supported identification. All the meat in the embody someone a office, and the brain is no exclusion. Let's consider of this religion: the principal part of the disposition is pumping slaying -- and when that answer starts to neglect a show of symptoms materialize, and may end in ticker loser.Cardiovascular welfare has seen great improvements over the finish 50 age just because of its tendency of the suspicion as a system with a duty. The wit's primary usefulness is message processing, yet psychiatry essentially ignores it. It doesn't swear into account that so-called disorders, which are diagnosed and burned as if they were apiece identify and star (you mortal them or you don't) illnesses, are primarily signs of decompensation, By that I will,…See More
yesterday
Price Meri posted a status
yesterday

Rooms for Rent

Loading… Loading feed

Job Announcements

Loading… Loading feed

General Advertisements

Loading… Loading feed

Forum

Blog Posts

အိမ္ကြင္းအေဝးကြင္းနဲ႕ျမန္မာ

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 22, 2014 at 7:09pm 0 Comments

တစ္ခါက စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ Live Recorder HardDisk အလံုး တစ္ေထာင္၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ ညက မၾကည့္လိုက္ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန ေန႕ခင္းအားလပ္ခ်ိန္မွာ ၾကည့္ဖို႕…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္၂

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 22, 2014 at 2:27pm 0 Comments

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်

ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္း

အမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 20, 2014 at 4:54pm 0 Comments

မင္းဆက္ေ၀-ကြ်န္ေတာ္အျမင္မ်ား

ဆရာနီကိုရဲ၏ပုရြတ္ဆိတ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ အရင္က ဆရာနီကိုရဲ၏စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုဖတ္ရူခဲ ့သည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားထဲမွ မၾကည္ျပာႏွင့္အျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားကို အၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္။ဆရာနီကိုရဲကြယ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္မူ ဆရာနာမည္ကို အသံုးခ်

ျပီးထြက္ရွိလာေသာ၀ထၳဴမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္မဖတ္ရူေတာ့ေခ်။ ဆရာအေရးအသားဆိတ္သုန္းသာြးခဲ ့ျပီဟုသာ ခံစားရသည္။သို ့ေသာ္လည္း

အမွတ္မထင္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္ခုကိုဖတ္ၾကည့္မိရာ အမွတ္မထင္ပဲ…

Continue

Survival Job အသက္ရွင္ဖို႕အလုပ္အကိုင္ (Agency in Singapore & Myanmar)

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 18, 2014 at 2:52pm 0 Comments

ကြ်န္ေတာ္ အသက္ရြယ္ရလာခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း နည္းနည္းသေဘာေပါက္လာပါတယ္။ ငယ္တံုးကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပဲ ပိုက္ဆံရေအာင္အလုပ္လုပ္ရတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။ ဘြဲ႕ရအလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ အလုပ္မယ္မယ္ရရ မလုပ္ပဲ၊ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ အလုပ္လုပ္မွစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြေၾကးရမယ္ဆိုတဲ့ အမ်ားစုလက္ခံတဲ့အယူအဆကို စဥ္းစားေတြးမိလာပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ပဲ ပိုက္ဆံရေနတယ္လို႕ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ သူတို႕ မိဘဘိုးဘြားမ်ား စိုက္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး၊ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္လား၊ ေနာက္ဆံုး ဗမာေတြက…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 16, 2014 at 2:40pm 0 Comments

၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့

ေဟ့! ဒီမွာ !
တစ္ဆိတ္ေလာက္
အမုန္းေတြေသာ့ခတ္သိမ္းျပီး
အခ်စ္ကိုအပ္ဖ်ုားတစ္စေလာက္
သဲလြန္စေပးပါလား
ငါ.........ဒီမွာ
၇င္ကြဲနာက်ေနလို ့........။
မင္းဆက္ေ၀
14.8.1

ခါကာဘိုရာဇီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွေရခဲေတာင္၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွအျမင္ဆံုး

Posted by Zaw Aung on October 12, 2014 at 11:22pm 0 Comments

ေတာက္တက္သမား ၂ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ကိုေဝယံမင္းသူ တို႔သည္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္ကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေတာင္အဆင္းတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရွာေဖြေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ခါကာကာဘိုရာဇီေတာင္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ထိပ္ကို…

Continue

ထိုင္ခံု Chair story

Posted by ၀တ္မႈန္ on October 12, 2014 at 7:07pm 0 Comments

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ တိုက်ိဳ၊ နယူးေယာက္ .. ကမၻာ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွာ လူေတြခရီးသြားလာတဲ့အခါ ကား၊ရထား၊ေလယဥ္၊သေဘၤာ ေတြမွာ ထိုင္ခံုရရွိေရးဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕မ်ားကို လွည့္လည္သြားလာခ်ိန္မွာ ခရီးတိုသြားခ်ိန္၊ ကိုယ့္ဖိနပ္ကိုခုျပီး ထိုင္ရင္းသြားလာခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္မ်ားစြာ…

Continue

မင္းဆက္ေ၀-အႀကံေပးပါ၇ေစ

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 11, 2014 at 4:02pm 0 Comments

အႀကံေပးပါ၇ေစ

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အ၇ာအားလံုးကိုေမ့ေစတယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အကုန္လံုးတစ္ကျပန္စခြင့္၇နိူင္တယ္

အိပ္ပါ

အဲဒါမင္းအတြတ္

အားသစ္ေတြေမြးေစတယ္

အိပ္ပါ

ငါ့အတြတ္

အိမ္မက္မွာလက္ေတြ႕ျဖစ္ေစမယ္။

16.8.14

မင္းဆက္ေ၀

1 ShareLikeLike · · Share

Maynyeinthu Maynyeinthu, လမင္း ငယ္, Saw Yu and 7 others like this.

NayChi Win အဲလိုေလးေတြေရးစမ္းပါကြာ...အ႐ွည္ႀကီးေတြဆိုမႀကိဳက္ဘူး

August 16 at 9:54pm ·…

Continue

Minsetwai-poem

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 9, 2014 at 1:27pm 0 Comments

ယုန္ျဖဴမေလးရယ္
မင္း မုန္းခဲ့မွာလားကြယ္
ကိုယ္ဟာ အရိုင္းဆန္တဲ့သူမို ႔
မယုုယတတ္တာေတာ့မဟုတ္ပါကြယ္
မယုယရက္တာပါ
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ကိုယ္လက္ဖဝါးေတြေၾကာင့္
ယုန္ျဖဴမေလး
အေနခက္မွာစိုးတယ္။
26.7.14
Minsetwai

မင္းဆက္ေ၀-ခံစားမူေ့၇ွတန္းမတင္ေျကး

Posted by မိုးစက္ေအာင္ on October 9, 2014 at 1:24pm 0 Comments

ခံစားမူေ့၇ွတန္းမတင္ေျကး

ညေနခင္းမွာအမွန္တ၇ားမ၇ွိဘူး

နတ္ဆိုး၇ဲ ့ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာနဲ ့

နွလံုးသားကို တုတ္ထိုးေ၇ာင္းခဲ့တယ္။

အိမ္မက္ေတြျပိုလဲသာြးလိုက္တာ၇စ၇ာမ၇ွိ

အဖတ္ဆယ္ဖို ့ကေတာ့ခက္ျပီ

သား၇ဲတြင္ကထြက္လာတဲ့က်ားနာလို

ႏွလံုးသားကို ခပ္ျကမ္းျကမ္းလာကုတ္ျခစ္ေန၇ဲ ့

သူမာနေတြ ပဲ့ျကေနသလို

ကိုယ္ကို အသည္းေတြပဲ့ေျကြေစဖို ့

ညေနခင္းမွာ စစ္ခင္းခဲ့ျကတယ္။

၁၁.၈.၁၄

မင္းဆက္ေ၀

LikeLike · · Share

*

Saw Yu, အေပအေတ မေလး, Khinnyein Chan and 9 others…

Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

Loading… Loading feed

© 2014   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook