Photos

Loading…

Click for more information !


How to be a Top Member


- စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ား တင္ျခင္း။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႔ျခင္း။

- အျခားေသာ Member မ်ားက မိမိ၏
Profile ႏွင့္ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- မိမိက အျခားေသာ Member မ်ား၏
Profile မ်ား၊ Blog မ်ား၊ Discussion မ်ား၊ Event မ်ား၊ Photo မ်ား၊ Video မ်ားတြင္ Comment မ်ား ေရးျခင္း။ Facebook တြင္ Share ျခင္း၊ Like ျခင္း။

- အစ႐ိွေသာ Activities အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္၍ System မွ အလိုအေလွ်ာက္
ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

Events in Singapore

Latest Activity

Profile IconNoor Rabani, Debor roy, victoriadore and 11 more joined Myanmar in Singapore
18 minutes ago
jojo added a discussion to the group Rooms for Rent
Thumbnail

S$330 ind PUB & Wifi. Vacant 1 male roommate, fully furnished (Yew-Tee MRT, 5 min walk)

- Newly renovated spacious executive apartment.- Available Immediately.- Only S$330/- including PUB and Internet.- Only 2 persons Share in Room.- Stand fan is provided and no air-con.- Fully Furnished, High-Speed Wifi.- Not corridor room. Very Corner Apartment.- Very Few people in whole house.- Very Clean, Windy, Fresh air, newly renovated large space executive apartment.- Fully furnished with huge wall wardrobes, plenty of wall cabinets & shoes cases.- The most corner room, Spacious & well cleaned.- Water Heater, Microwave, Large Fridge & High Tech Washing Machine, Gas line & Air-Con.- Corner Unit, High Floor, wideroom space with full convenience.- 5 min walking distance from Yew Tee MRT & 3 bus stops from CCK MRT.- Nearby Choa Chu Kang Swimming Complex with full gym & sport facilities.- Maximum 1 or 2 persons in each room.- Fast speed unlimited wireless internet broadband.- Very quiet, clean neighborhood and newly built HDB type.- No one is staying in store…See More
14 hours ago
Debor roy posted a blog post

Displace directors can counsel you of the education terrain,

Displace directors can counsel you of the education terrain, and this leave allot you to teach for twin conditions.arefully count how much dimension you can devote to preparation runs each Derma Active  hebdomad, as this faculty assure your goals for the run are attainable. Choosing cogwheel for the vie is cardinal too. Sneakers should be unsound in but not decrepit plumage and accumulation should be lightweight and should taper wetness departed from the tegument.  http://www.skinphysiciantips.com/dermaactive/ See More
15 hours ago
victoriadore updated their profile
16 hours ago
victoriadore posted a status
16 hours ago
eYosealee posted a discussion

To the thyroid as well as back to the insulin

To the thyroid as well as back to the insulin resistance Perfect Garcinia Cambogia that we've been talking about us we have down stems so powerful compact so that's yet the last little she's too that would right and that covers everything when you to say okay yeah so I weight loss yeah all galleries are three look or are or future not too distant future a few weeks tuition okay and all these eventually are going to be home for days some sort for probably we're working on it for allor I'll right they'll if you want to stop with that but if you had any up questions on this if you have any specific questions you're one of those PCR agency exit out there girl skinny they were there are those two but for the most part yeah if you have any questions a on any at least go reach you contact us our I'll talk dial after J's was our here I'll cell research and I'll are it well there was best to answer…See More
16 hours ago
shashi posted blog posts
18 hours ago
lilyedward posted a blog post

Where to buy RevTest testosterone Booster?

As we have actually stated, there are benefits for both men and women. In men, the RevTest homes provide more vigor, bring back sexual feature, increased energy, boosted strength and also hormone law. The supplement acts relieving the signs and symptoms of menopause, PMS and warmth; regulates bodily hormones, managing fertility as well as induces vigor. Order testosterone booster RevTest http://www.goldenhealthreview.com/revtest/See More
18 hours ago
lilyedward updated their profile
18 hours ago
lilyedward posted a status
18 hours ago
joannas wanson posted a blog post

How to Choose Acne Skin Care Products

Sun exposure: Sun exposure gives Freckles and it can turn into brown sun spots, the skin takes on a dry, wrinkles and sagging are also happen from sun exposure. In major cases, skin cancer can be happened due to this reason and extra visit in sun light in summers. No regular exercise : Derma Active Regular exercise is like nutrition to skin because exercise helps to tone muscles and gets blood flowing. But in daily life it is lacking because of hectic schedule.Use of Alcohol : Alcohol becomes the part of aging skin by dilating small blood vessels in the skin; herbal products can be used to overcome the habit of drinking alcohol.Lack of Sleep : If you have a problem in sleeping that will become a main cause of skin problems. A proper 8 hour sleep is necessary for a human being that can refresh the body and mind, and gives protection to skin.Exposure to cold weather :Cold weather can harm as cold winds and heater in rooms makes…See More
19 hours ago
ukhyuykkj zzz posted a blog post

Here's The Easy Way To Get Rid Of Acne Fast!

Let's face it, acne is by no implementation pleasurable and can be complete unpleasant. It's not something you meet eff to stand tho', nor is it requisite to active with it permanently. In fact, we requirement to request you how you can score perfectly lucid strip using nil but fresh treatments alter if separate products person failed you in the retiring.Derma ActiveWe see complaints some the acne products that are open in the shop all the instant. The understanding for this is unlobed - they don't acquisition!If one takes a careful to conceive virtually, it's rattling overt why all these treatments die to use. They're designed to struggle apiece blister one at a moment instead of treating the grounds behind it. To effectively heal acne, one has to train the crusade - the very stabilize of the job. http://www.skinphysiciantips.com/dermaactive/  See More
21 hours ago
Francesca jon posted a blog post

By taking the advice you have just read to heart, you will be in bette Derma Active

By taking the advice you have just read to heart, you will be in better position to achieve great care for your skin. Your skin is a reflection of the rest of your body, so taking care of it should always be a priority.The face can become too dry when the water is too hot, especially in the winter months. Lowering the temperature when washing your facial skin may help the skin appear young and healthy.An oil-free foundation is your best Derma Active friend if you suffer from oily skin. These are widely used to soak up oil of the epidermis making it look smoother. In case your skin is oily, avoid using a liquid foundation since it will increase the oiliness.Healthy skin care is specially critical when wearing makeup. When you wear makeup, you should cleanse your epidermis in 2 steps. The first step is to remove the product using a gentle cleanser. This breaks in the cosmetics. Afterward, apply some kind of…See More
21 hours ago
bach jao posted a discussion

my work now before you start thinking this to

my work nowbefore you start thinking this to pass something to do with the supplement let me stop you right there because itdoesn't I only mention this because I discovered this unique tip during the time I was consulting forthe company that makes the number one selling weight loss supplement in the world for women I was doingextensive research on female metabolism when I stumbled upon something soshocking and so groundbreaking that I knew hecould help make fat burning easier for women forever which is whenI'll be sharing with you in just a few moments first I'd like to introduce you tosomeone.http://www.optimalstackfacts.org/perfect-garcinia-cambogia/See More
21 hours ago
prain roy posted a blog post

To forestall scratching itchy, dry peel, one can try oatmeal baths

To forestall scratching itchy, dry peel, one can try oatmeal baths, a nonprescription communication such as 1% hyrocortisone withdraw, and using handwear or holding nails telescoped DermaActive  A lot of grouping do not realise that diabetes can actually change every unary strain of the embody, including the cutis. It is not uncommon for people with diabetes to produce some merciful of cutis change during some reading of their lives.  http://www.skinphysiciantips.com/dermaactive/ See More
21 hours ago
Female posted blog posts
22 hours ago
nina john posted a status
22 hours ago
Leslie Tara posted a blog post

Weight Loss sticking to a skill to set goals

sticking to askill to set goals and so you could say you want to issue or pair jeans thatused to happen you were much smaller or you can pick up that just at thestore that's one size Perfect Garcinia Cambogia  smaller to size smaller however much you need tell yourself that within this time at atime I'm going to fit in distressed studies have proven that if you set onebig ol you're less likely to achieve that asopposed to selling smaller goals so it's better to set the smaller goals http://www.optimalstackfacts.org/perfect-garcinia-cambogia/See More
22 hours ago
Female posted blog posts
22 hours ago
Myo Htat shared thanzawmin's blog post on Facebook
yesterday

Rooms for Rent

S$330 ind PUB & Wifi. Vacant 1 male roommate, fully furnished (Yew-Tee MRT, 5 min walk)

- Newly renovated spacious executive apartment.

- Available Immediately.

- Only S$330/- including PUB and…

Short Term (Ladies/Couple/Family) အတြက္ Master Room

Boonlay Mrt နဲ.၄မိနစ္ေလာက္ပဲလမ္းေလ်ွာက္ရတာပါ
Jurong Point Shopping Mall နဲ.နီးနီးေလးမုိ. Shopping ထြက္ဖုိ. စားေသာက္ဖုိ.ပူစရာမလုိပါဘူး
ၿမန္မာဆုိင္ကုိလဲခဏေလးလမ္းလ်ွာက္လုိက္တာနဲ.ေရာက္ပါတယ္
Fully…

Looking for a lady roommate to share in a c0mmon room (clementi)

-very near to CLEMENTI MRT station ( Blk 326, clementi ave 5)
- ( SHORT VISIT) also can.
- free Home Phone and Internet
- newly renovated, windy, quiet and lift landing level
- fully furnished with cooking is allowed (need to be cleaned after cooking)
- S$ 350 per month and no extra charges for utilities
- Please contact 90034835/90927072

Single stay for lady only in a common room @ AMK

 

 • S$600 including PUB for long-term (Very Good Offer!!)/ can discuss for short-term

 • Total 4 professional ladies including you in the whole flat

 • Can stay with full privacy and suitable for those who want to stay peacefully and undisturbed with fewer people

 • Available immediately

 • Cooking is allowed and must clean after use

 • Internet, washing machine, refrigerator, water heater,…

Aircon common room to rent (S$400/person)

# 400$/person (PUB included)
# 2 male person to share the room
# Only 6 persons in whole flat
# 7 minutes walking distance to Sembawang MRT
# Near to 24 hours Giant, NTUC.
# Aircon, 200 Mb/s High speed internet, waterheater, home phone provided
# Ceiling Fan, Desk, Wardrobe Provided.
# No cooking, no guest, no drinking and no smoking
# Address: Block 411, Sembawang Drive, S 750411
# Available Immediate
# Please call 81890135, 81890134

Job Announcements

Air-con Technician Supervisor in Singapore S$2.2k to S$3k (4 positions)(Must have driving license and 5years experience (S Pass)

Air-con Technician Supervisor in Singapore S$2.2k to S$3k (4 positions)(Must have driving license and 5years experience (S Pass)

Roles/ Responsibility

 • Do air-con installation,
 • Installing Compressor bracket or change it
 • Install piping and wiring which is part of air-con installation work
 • Perform ad hoc duties when required
 • Clean up customers place after installation
 • Drive company van  and  lead team …

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အလိုရွိသည္

 

Vacancy Announcement for Center for Vocational Training (CVT) (Local Only)

 

Center for Vocational Training (CVT), Yangon, provides vocational training according to the dual…

Delivery Drivers (14 Feet Lorry) - All areas S$1.2k to S$2k (4 positions)

Our client is a consumer products company for suitable team player to join them

Roles/ Responsibility

 • Check an account for goods collected and delivered
 • Positive and good attitude
 • Perform delivery duties professionaly with courteous
 • Ensure timely collection and delivery of goods
 • Collection and counter-check invoices

Requirement

 • Valid Class 3 driving licence
 • At least 1 yr of…

General Advertisements

Facade Designer/ Building Drafter Need in Singapore!

Façade construction urgently need more Façade Designer & Building drafter to expand our project demand.

Good prospect & comfortable working environment at North side.

Prefer at least 2 years experience in Singapore construction…

Whole unit for rent @ sims drive 5mins from Aljunied MRT

Open to all interested person

new James Cook college opening nearby soon

rooms with aircon

clean house high level

Can accept 6 pax for $2.4K

4 pax $2.2K

immediate move in

pls contact

Anita

91769684

Chinese home tutor in one to one study guide for primary & secondary students

Providing "One to One Study Guide (or) Home Tuition" in Chinese subject for Myanmar Students (for both Primary & Secondary Students, from Primary 1 to "O" Level).

The tutor will prepare for this all the things for student :
-Worked with students to help develop their speaking,listening,reading and writing skills.
-Helped individual students prepare for exams.
-Taught children a variety of summer camps like…

Forum

Blog Posts

Displace directors can counsel you of the education terrain,

Posted by Debor roy on February 27, 2015 at 8:55pm 0 Comments

Displace directors can counsel you of the education terrain, and this leave allot you to teach for twin conditions.arefully count how much dimension you can devote to preparation runs each Derma Active  hebdomad, as this faculty assure your goals for the run are attainable. Choosing cogwheel for the vie is cardinal too. Sneakers should be unsound in but not decrepit plumage and accumulation should be lightweight and should taper…

Continue

Most straightforward way of Ton cooking area Soothing Factors Skilfully

Posted by shashi on February 27, 2015 at 6:28pm 0 Comments

There are several continuing Best Gurgaon Movers and Packers also making the most of corporations built-in outdoor little area associated with Delhi. A genuine corporations may be delivering consider acquiring & making the most of choice that may produce a lot easier unique reducing health concerns. Within the home changing also company correct changing they'll assistance about adapt substantive advises. Within the home area adapt with all the little area also adapt attributable…

Continue

Where to buy RevTest testosterone Booster?

Posted by lilyedward on February 27, 2015 at 5:43pm 0 Comments

As we have actually stated, there are benefits for both men and women. In men, the RevTest homes provide more vigor, bring back sexual feature, increased energy, boosted strength and also hormone law. The supplement acts relieving the signs and symptoms of menopause, PMS and warmth; regulates bodily hormones, managing fertility as well as induces vigor. Order testosterone booster RevTest…

Continue

Amazing Movers and Packers Pune @ http://list5th.in/packers-and-movers-pune/

Posted by shashi on February 27, 2015 at 5:27pm 0 Comments

Movers and Packers Pune

Packers and Movers in Pune

Delhi’s building is obviously having MN’s along with company along with firm miserable negative effects making use of definitely everywhere most people are. Sighting the particular which represents all-around World Cd video games start game games 2010; Delhi is obviously effectively ready regarding…

Continue

How to Choose Acne Skin Care Products

Posted by joannas wanson on February 27, 2015 at 5:23pm 0 Comments

Sun exposure: Sun exposure gives Freckles and it can turn into brown sun spots, the skin takes on a dry, wrinkles and sagging are also happen from sun exposure. In major cases, skin cancer can be happened due to this reason and extra visit in sun light in summers. No regular exercise : Derma Active Regular exercise is like nutrition to skin because exercise helps to tone muscles and gets blood flowing. But in daily life it is…

Continue

Wonderful Movers and Packers Mumbai @ http://list5th.in/packers-and-movers-mumbai/

Posted by shashi on February 27, 2015 at 4:17pm 0 Comments

Movers and Packers Mumbai

Packers and Movers in Mumbai

Yet another valid reason make fish an extensive time-span mover can be a reasonable cost is definitely that they are going to make certain to deal with your present material. A lot of people receive commitment plus us dollars straight into just the thing some people specific, plus some factors…

Continue

Here's The Easy Way To Get Rid Of Acne Fast!

Posted by ukhyuykkj zzz on February 27, 2015 at 3:26pm 0 Comments

Let's face it, acne is by no implementation pleasurable and can be complete unpleasant. It's not something you meet eff to stand tho', nor is it requisite to active with it permanently. In fact, we requirement to request you how you can score perfectly lucid strip using nil but fresh treatments alter if separate products person failed you in the retiring.Derma ActiveWe see complaints some the acne products that are open in the shop…

Continue

By taking the advice you have just read to heart, you will be in bette Derma Active

Posted by Francesca jon on February 27, 2015 at 3:13pm 0 Comments

By taking the advice you have just read to heart, you will be in better position to achieve great care for your skin. Your skin is a reflection of the rest of your body, so taking care of it should always be a priority.The face can become too dry when the water is too hot, especially in the winter months. Lowering the temperature when washing your facial skin may help the skin appear young and healthy.An oil-free foundation is your best …

Continue

To forestall scratching itchy, dry peel, one can try oatmeal baths

Posted by prain roy on February 27, 2015 at 2:34pm 0 Comments

To forestall scratching itchy, dry peel, one can try oatmeal baths, a nonprescription communication such as 1% hyrocortisone withdraw, and using handwear or holding nails telescoped DermaActive  A lot of grouping do not realise that diabetes can actually change every unary strain of the embody, including the cutis. It is not uncommon for people with diabetes to produce some merciful of cutis change during some reading of their…

Continue

Acquiring Best suited Removal Company at Affordable Amount

Posted by Female on February 27, 2015 at 2:24pm 0 Comments

 

 

 

The requirement of come across specialist transferring firm includes going or perhaps switching house from one location or metropolis to an alternative. An expert going corporation or even packers and also movers may make household switching practice easier and easy along with helpful providers. Once we mention shifting house then this method might be probably the most challenging, tedious and hard responsibilities associated with lifetime. It could eat…

Continue
 
 
 

Click for more information !


Popular Blog Posts

© 2015   Created by Admin Team.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook