မင္းဆက္ေ၀-စစ္မွန္သန္ ့ရွင္းေသာျပည္ေထာင္စု ဗုဒၶဘာသာ ဒီမိုကေရစီျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္

ျပီးခဲ ့သည့္ ဟင္းလင္းဖြင့္ျခင္း ကဗ်ာတြင္ေကာ္မန္ ့စ္ေပး
ခဲ ့ၾကသည့္ ခ်စ္စံအိမ္ေလးဆိုဒ္မွ ကိုဇက္၊ကိုယ္ရံေတာ္တပ္
မႈဴးေလး၊ ၾကယ္သခင္မေလး၊ မိုးသား၀တ္မႈံ၊ပါရမီျဖည့္
ဘက္ေလး၊ ကိုပါပါေလး ေရႊျမိဳ ့ေတာ္မွ ဦးဇင္း၊
ေပ်ာ္စရာကမာၻေလးမွ ၾကယ္စင္ႏွင္း ၊helper ၊ အံေက်ာ္၊ ဒို ့ျမန္
မာဆုိဒ္မွ သန္ ့ဇင္ထြန္း၊ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ ႏူိင္၀င္စိုး၊
ေက်ာ္၀င္းႏူိင္၊လရိပ္ခ်ိဳတို ့အျပင္ အျခား၀င္ေရာက္အားေပးခဲ ့ၾက
ေသာပရိတ္သတ္မ်ားကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Blog – 8
စစ္မွန္သန္ ့ရွင္းေသာျပည္ေထာင္စုဗုဒၶဘာသာ
ဒီမိုကေ၇စီျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္
ယခုအမိျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး
ပဋိပကၡမ်ား ဟိုတစ္ကြတ္ ဒီတစ္ကြတ္ဆိုသလိုျဖစ္ေနေခ်သည္။ ထိုသို ့ေသာပဋိပကၡမ်ားအတြတ္ ေခတ္ေ့ရွေျပးလြန္းသူတို ့က
လည္း လူ ့အခြင့္အေရး၊ ဘာသာလူမ်ိဳးမခြဲျခားေရး၊ ဟိုအေရး
ဒီအေရးေခၚင္းစဥ္တပ္ျပီး ဒါမွဒီမိုကေရစီႏူိင္ငံကြဟု ဟစ္ေၾကြး
ေနၾကေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာသမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လ််င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဗုဒၶဘုရားရွင္လက္ထပ္ကတည္းက က်င့္သံုး
ေနေၾကာင္းေတြ ့ႏူိင္ေလသည္။
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိုထုတ္ျပရလွ်င္ အဇာတ
သတ္မင္းအားျပည္သူမ်ားကေတာင္းဆိုၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူ
တို ့၏ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ဗုဒၶဘုရားရ်င္ကိုလုပ္ၾကံရန္ၾကံ
စည္ေနေသာ ေဒ၀ဒတ္အားမေပၚင္းသင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဒီ
တြင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ျပည္သူတို ့၏ဆႏၶကိုအေလး
ထားျပီး ေဒ၀ဒတ္အားမေပၚင္းသည့္အျပင္ေန ့စဥ္ပို ့ေနၾက ဆြမ္းအုပ္ငါးရာကိုပါျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ ့ေလသည္။ထိုျဖစ္ရပ္ကို
အေသအခ်ာၾကည့္လ်ွင္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္ တစ္ခ်ိန္ကဆရာ တင္ခဲ ့သူကိုေတာင္ျပည္သူေတြအတြတ္
ေတာ္လွန္ခဲ ့ပစ္ေလသည္။ ထိုသို ့ေတာ္လွန္ခဲ ့ေသာအဇာတ
သတ္မင္းသည္ ဗုဒၶ၏ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို ယခုကၽြႏွပ္တို ့ု ဖူးေမွ်ာ္ႏူိင္ရန္ ၾကီဳးစားသိမ္းဆည္းေပးခဲ ့ေလသည္။ သမိုင္းတြင္
သူကဲ ့သို ့ဗုဒၶသာသနာကိုျမွင့္တင္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ ့သူမ်ားစာြရွိ
ခဲ ့ပါသည္။
ထိုသို ့သာသနာေတာ္ကိုတန္ဖိုးထားခဲ ့ၾက
ေသာ သူမ်ားကိုေမ့ျပိး ဒိဌိတို ့ႏွင့္ေရလိုက္ငါးလိုက္ ေနရမည္
ဆိုသည္မွာ ျဖစ္သင့္ပါ၏ေလာ။ ဗုဒၶသာသနာကိုႏွစ္ေပၚင္းမ်ား
စာြၾကာေအာင္ထိန္းသိမ္းခဲ ့ျခင္း၏ရလဒ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏူိင္
ငံေဖာ္ေဆာင္သည္ႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားႏွင့္တန္းတူျဖစ္သာြး
ရပါမည္ေလာ။ ယခုလက္ရွိမွာပင္ အမ်ိဳးမခ်စ္သည့္သူမ်ား၊
မိမိေျမမိမိေရေပၚမွာ ဟိုလူကိုလက္ကမ္း၊ ဒီလူကိုၾကိဳဆိုႏွင့္ အိမ္ထဲဆြဲသြင္းခဲ ့ၾကေလရာ ေျမးပါမက်န္ အကုန္အမ်ိဳး
ေပ်ာက္ရန္ ျဖစ္ရေပေတာ့မည္။ အိႏၵိယႏူိင္ငံကိုၾကည့္ပါ။
တစ္ခ်ိန္ကဗုဒၶဘာသာႏူိင္ငံျဖစ္ျပီးယခုမူမြတ္ဆလင္ႏူိင္ငံျဖစ္သြားေခ်သည္။ ထိုအတူအင္ဒိုနီရွား၊မေလးရွားအားလံုးတျဖည္းျဖည္း
ႏွင့္သိမ္းပိုက္လာခဲ ့ရာေနာက္ဆံုးျမန္မာပင္က်န္ေလေတာ့သည္။
ထိုေၾကာင့္ထိုဒိဌိဇတ္ထဲမပါ၀င္ရေလေအာင္ ကာကြယ္ၾကျပန္
ေတာ့ သူရဲေကာင္းလည္းမမည္၊အာဇာနည္လည္းမဟုတ္ဘဲ ဗီလိန္ဇတ္သြင္းျပီးေနာက္ကြယ္ကလံႈေဆာ္ပါသည္ ဟုဆိုကာ ဒီမိုကေရစီႏူိင္ငံေတာ္ကိုဖ်တ္စီးသူ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သူ
ဟုစြပ္စြဲပုတ္ခတ္ စြဲခ်က္တင္ေနၾကျပန္သည္။
ထိုသို ့ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶသာသနာကို ထိန္းသိမ္း
ခဲ ့ၾကေသာ ၊ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ ့ၾကေသာ၊ ကာကြယ္ခဲ ့ၾကေသာ ၊ျမွင့္ တင္ခဲ ့ၾကေသာ အဇာတသတ္မင္း၊ေကာသလမင္း၊မွစ
လို ့အေသာကမင္းအဆံုး အရွင္မဟာကသ-ပ၊တဖန္ဒြတေပၚင္
မင္း၊ တလေထာ္၊မႏူဟာမင္း၊အေနာ္ရထာ၊ က်န္စစ္သား၊အ
ေလာင္းစည္သူ၊ႏွင့္ရွင္အရဟံ ၊အင္း၀ေခတ္မွ ဘုရင္မၾကီး
ရွင္ေစာပု၊ ဓမၼေစတီမင္း၊ စေနမင္း၊တနဂၤေႏြမင္း တို ့အျပင္ သာလြန္မင္း၊ဗဒံုမင္း၊မင္းတုန္းမင္း ၊လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွ ရွင္ဥတၱ၊ဦး၀ိစာရ၊YMBA GCBA ၊ ကလ်ာဏယု၀ ယခုေခတ္ ဦး၀ီရသူထိအဆံုး ထိုမွ်မ်ားျပားလွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ၾကိဳးပမ္း
မူမ်ားကို အားလံုးေရစုန္ေမွ်ာ္ပစ္ရေတာ့မည္ေလာ။ ပုဂံျပည္ဘု
ရင္ရွင္အေနာ္ရထာမင္းကိုၾကည့္ပါ။သူသည္တစ္တိုင္းျပည္လံုး
ကိုးကြယ္ရမည့္ဘာသာတရားကိုရွာေဖြျပဌာန္းႏူိင္ခဲ ့သည္။သူ
တိုင္းျပည္တြင္ရွိႏွင့္ျပီးေသာ အရည္းၾကီးမ်ားကိုတိုက္ထုတ္
သည္။ေတာထုတ္သည္။ေ၀ၚရာသို ့ပို ့ျပစ္ျပီးသာသနာေတာ္
ကိုသန္ ့ရွင္းေစသည္။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ဗုဒၶဘာသာပဲ ကိုး
ကြယ္ ရမည္ အျခားအလိုမရွိ။(ဆက္ရန္)

Views: 109

Comment

You need to be a member of Myanmar in Singapore to add comments!

Join Myanmar in Singapore

Click for more information !


© 2016   Created by Admin Team.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook