တစ္ပတ္အတြင္း လူဖတ္အမ်ားဆုံး Blog Post မ်ား (30 December, 2012 - 05 January, 2013)

Rank
1 Air Bagan ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈႏွင့္ ကမၻာေလယာဥ္ပ်က္က်မႈသမိုင္းႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္!

Air Bagan ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈႏွင့္ ကမၻာေလယာဥ္ပ်က္က်မႈသမိုင္းႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္!

Added by Ko Nge on December 27, 2012

2 လူေတာ္လူေမာ္ေတြအျမဲတေစလက္ကုိင္ထားတတ္တဲ့အမူအက်င့္(၁၀)မ်ိုး

လူေတာ္လူေမာ္ေတြအျမဲတေစလက္ကုိင္ထားတတ္တဲ့အမူအက်င့္(၁၀)မ်ိုး

Added by Ye latt on January 3, 2013

3 ျမန္မာျပည္အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္း ၂၀၁၂ Myanmar Property Market Analysis

ျမန္မာျပည္အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္း ၂၀၁၂ Myanmar Property Market Ana...

Added by Zaw Aung on September 26, 2012

4 “ဘြပုတ္..............ေရ”

“ဘြပုတ္..............ေရ”

Added by kopauk mandalay ကိုေပါက္ မႏၱေလး on December 29, 2012

5 (ကင္ပိမ့္)

(ကင္ပိမ့္)

Added by Ye latt on January 1, 2013

6 ဖာလာျဖဴ

ဖာလာျဖဴ

Added by Ye latt on January 1, 2013

7 ျမင္းခြာပင္

ျမင္းခြာပင္

Added by Ye latt on January 1, 2013

8 (ေရွာက္(ေရွာက္ ၀ိုင္း))

(ေရွာက္(ေရွာက္ ၀ိုင္း))

Added by Ye latt on January 1, 2013

9 ေၾကာင္လွ်ာ

ေၾကာင္လွ်ာ

Added by Ye latt on January 1, 2013

10 ပတဲေကာေလး

ပတဲေကာေလး

Added by Ye latt on January 1, 2013

11 အသည္းကြဲသူမ်ား အတြက္ ေနထိုင္နည္းလမ္းသစ္မ်ား

အသည္းကြဲသူမ်ား အတြက္ ေနထိုင္နည္းလမ္းသစ္မ်ား

Added by Daewer Hein on October 13, 2009

12 (တမာပင္ႀကီး)

(တမာပင္ႀကီး)

Added by Ye latt on January 3, 2013

13 ေသြးလွဴဒါန္းလွ်င္ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးပံုတစ္ပံု ေလ်ာ့ပါးႏိုင္

ေသြးလွဴဒါန္းလွ်င္ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးပံု...

Added by Ye latt on January 4, 2013

14 ကင္ဆာေဝဒနာရွင္မ်ား ရဲယိုသီးစားသံုးပါ

ကင္ဆာေဝဒနာရွင္မ်ား ရဲယိုသီးစားသံုးပါ

Added by Ye latt on January 4, 2013

15 (စမုန္ျဖဴ)

(စမုန္ျဖဴ)

Added by Ye latt on January 3, 2013

16 ဆရာ ဆရာမ မ်ားအေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလးစားတတ္သည့္ႏိုင္ငံ

ဆရာ ဆရာမ မ်ားအေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလးစားတတ္သည့္ႏိုင္ငံ

Added by ၀တ္မႈန္ on December 31, 2012

17 ပုဂံအေၾကာင္း လူသိေစဖုိ႕

ပုဂံအေၾကာင္း လူသိေစဖုိ႕

Added by mydaydream on May 31, 2010

18 Day Club မ်ားသို႕ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ား သြားေရာက္ေနမႈအေပၚ မိဘမ်ားစိုးရိမ္

Day Club မ်ားသို႕ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ား သြားေရာက္ေနမႈအေပၚ မိဘမ်ားစိ...

Added by pye zon on October 13, 2009

19 (ဇာတိပၹိဳလ္)

(ဇာတိပၹိဳလ္)

Added by Ye latt on January 3, 2013

20 (သေဘၤာမညႈိး)

(သေဘၤာမညႈိး)

Added by Ye latt on January 1, 2013

Views: 492

Comment

You need to be a member of Myanmar in Singapore to add comments!

Join Myanmar in Singapore

Click for more information !


© 2016   Created by Admin Team.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Like us on Facebook